Kostel svatý Salvátor v Klementinu

Tento kostel se nachází na Starém Městě, na Křížovnickém náměstí. Byl budován v letech 1578-1714. Postupně byl budován jako trojlodní stavba. Můžeme si zde povšimnout obrazů například Jana Jiřího Heinsche. Výzdoba interiéru je zásluhou především J. J. Bendla. V kryptě tohoto kostela jsou pochováni členi jezuitského řádu.Tento kostel má také svého jmenovce, který je na rozdíl od tohoto katolického kostela evangelický.
Tento kostel byl dříve hlavním jezuitským kostelem v Čechách. Jeho budování trvalo až do poloviny 17. století. Nejstarší část kostela je kněžiště a příčná loď, pak bylo také postaveno trojlodí s mramorovým portálem. Později byla podle projektu Francesca Carattiho vystavěna kupole a vyzdobena štukaturami od Jana Jiřího Bendla. Před vchodem je také výrazné sloupořadí. V chrámu je raně barokní zpovědnice, která je zdobená sochami dvanácti apoštolů od Jana Jiřího Bendla. Na roh kněžiště byla přistavěna oválná Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie, postavená podle projektu architekta Ottorina Mascarina a jejím stavitelem se stal Domenico Bossim. Byla postavena pro potřeby Italů, kteří žili v Praze.

Kostel svatý Salvátor v Klementinu